САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажил, түүний зураг төсөл, төлөвлөлт, бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг Төслийн менежер болон Ахлах инженерээр дамжуулан компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч нарын оролцоотойгоор зохион байгуулж  хэрэгжүүлэх Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах тату...
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Баригдаж буй барилгын төслийг судлан, бүтээгдэхүүнээ санал болгох, харилцагчтай  гэрээ хийх, харилцагчийн  тоог шинээр нэмэх Бараа бүтээгдхүүний борлуулалт өсгөх, ашигт ажиллагааг хангах, борлуулалтыг өсгөх стратегийг тодорхойлж, төлөвлөгөө боловсруулах  Брэндийн нэр хүнд, тогтвортой байдлыг бий болгож, олон нийтэд таниулах Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл а...
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /Орон тоо-2/
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Дэлгүүрт худалдах бараа материалыг Менежерээс хүлээн авч, тооллого, бүртгэлийг нэг бүрчлэн хийж, кодлож шошгожуулах,хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах Бараа бүтээгдэхүүнийг хорго, тавиурт өрж байрлуулах, үйлчлүүлэгчид тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийх Дэлгүүрийн худалдаа, борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцан явуулах, үйлчлүүлэгчдэд бараа б...
НЯРАВ /Орон тоо-2/
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Бараа материалын нийлүүлэлт, түгээлтийн ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд  явуулж тооцоо бүртгэлийг гарган ажиллах Бараа материалын хадгалалт хураалт ашиглалтын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд  явуулж тооцоо бүртгэл үлдэгдэл бараа материалын насжилтыг тогтмол гаргаж ажиллах Барааны дутагдал, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, компанийг хохиролд учруулахаас сэр...
ХЭМАБ-ын инженер
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Ажлын байр, ажилбар тус бүрийн эрүүл ахуйн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх Эрсдэлд суурилсан хяналтын үйл ажиллагааг ахуйн байр, хоолны газар, төслийн талбайд хэрэгжүүлэх Эрсдэлд суурилсан сургалтын үйл ажиллагааг группийн ба төслийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Группийн нийт ажилтныг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс...
НЯГТЛАН БОДОГЧ
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах Компанийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зохицуулалт хийх Ажлын байранд тавигдах шаардлага Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр болон түүнээс дээш з...
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Группийн хэрэгжүүлж буй төслүүд дээрх галын дохиолол, хяналтын камер, домофон систем, автоматжуулалт, хулгайн дохиолол, нэвтрэх систем, зарлан мэдээлэх систем болон интернэт, телефон, КАТВ, гадна холбоо дохиоллын шийдэлд хяналт тавих Группийн хэрэгжүүлж буй төслүүд дээрх мэдээлэл технологитой хамааралтай өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах. Барилгын үйл явц боло...
Импортын менежер
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Барилгын чанартай материалыг импортоор болон дотоодоос нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, компанийн урт хугацааны өрсөлдөх чадварыг хангах Чанартай бараа материал судалж үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч нартай холбоо тогтоож, зах зээлд өрсөлдөхүйц үнээр бараа материалуудыг хугацаанд нь нийлүүлэх  ажлыг зохион байгуулах Нийлүүлсэн бараа материалуудын хэрэглэх зааврыг боловср...
Өнөр хотхон
Цэцээ Гүн
River Garden
Time Square
Өнөр эрдэнэт
Хэрэгжүүлсэн төслүүд
River Garden 2
River Plaza
Casa Da Vinci
Garden CIty хотхон
Хэрэгжиж буй төслүүд

2019 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. NCD group.

Developed by TBSM LLC