ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР /орон тоо-2/
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажлын нэгдсэн стандарт, техникийн шаардлагыг мөрдүүлэх Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажил түүний зураг төсөл, төсөвт өртөг, төлөвлөлт, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицууулах Төслий...
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /орон тоо-2/
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн барилга угсралтын ажлын  зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг Төслийн менежерээр дамжуулан  компанийн холбогдох нэгжийн оролцоотой  зохион байгуулж барилгын  ажлыг /төслийг/ графикт хугацаанд нь  дуусгах нөхцөлийг бүрдүүлэх Хариуцсан төслийн барилгын барилга у...
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /орон тоо-2/
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажил, түүний зураг төсөл, төлөвлөлт, бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг Төслийн менежер болон Ахлах инженерээр дамжуулан компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч нарын оролцоотойгоор зохион байгуулж  хэрэгжүүлэх Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах тату...
IT ИНЖЕНЕР
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хяналтын камер, камерын систем, нэвтрэх системийн ашиглалт, үйл ажиллагаа, технологитой холбоотой ажил хариуцах Камерын систем, нэвтрэх систем өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах Шаардлагатай байрлалуудад камер, нэвтрэх систем суурилуулах ажлын шийдэл гаргаж нийлүүлэгчдээс үнийн санал авч харьцуулалт гаргах Хяналтын камер, нэвтрэх системийн угсралт суурилуулалтын аж...
Mongolian Property Award
Өнөр хотхон
International Property Award
Цэцээ Гүн
Entrepreneur 2016
River Garden
Шилдэг бүтээл
Хэрэгжүүлсэн төсөл
Entrepreneur 2016
Өнөр эрдэнэт
International Property Award
River Garden 2
Шилдэг бүтээл
Тайм Cкүэр
Mongolian Property Award
Хэрэгжиж буй төсөл

2015 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. NCD group.

Developed by TBSM LLC