<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

 

 

 

 

 

 

 

 

Өнөр Эрдэнэт

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2011-2014
Айлын тоо: 226
Нийт талбайн хэмжээ: 10,920 м2


“ӨНӨР ХОТХОН”-ны залгамж болох тус хотхон нь Эрдэнэт хотод хэрэгжсэн бөгөөд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан чанар, стандарт, тохилог орчин, тав тухыг хангасан, үйлчилгээний төв, ногоон байгууламж тав тухтай орчин бүхий цогцолбор хотхон юм. Орхон аймгийн хүн амыг чанартай орон сууцаар хангахыг зорьсон хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлж буй нийгмийн хариуцлагатай томоохон төслийн нэг юм.

Нээлттэй ажлын байр

ХОЛБОГДОХ