<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Нийгмийн Хариуцлага

Баримтлах зарчим


Бизнесийн байгууллагад ёс зүйн болоод нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тавигдах шаардлага нэмэгдэж байгаа төдийгүй дэлхий нийтийн өмнө тулгамдаж буй байгаль орчны асуудлыг зүй зохистой шийдвэрлэх явдал чухал болсон өнөө үед компаниуд нийгмийн хариуцлагаа гүнзгий ухамсарлан өөрсдийн нөөц боломжид тулгуурлан нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хүртээмжтэй ажлыг хийх шаардлага нэн их байна.

Дэлгэрэнгүй

Бидний оролцоо


Номин Констракшн Девелопмент групп нийгмийн хариуцлагын бодлогын хүрээнд байгууллагын бүхий л үйл ажиллагааг нийгмийн сайн сайхан болоод тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглүүлж, ил тод нээлттэй байхаас гадна улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн ирээдүйн чиг хандлага, хөгжилд нийцсэн байгаль орчин ба хүн-нийгэмд ээлтэй ногоон хөгжлийн бодлогыг дэмжигч байгууллага байж, тухайн үзэл баримтлалыг нийгэмд төлөвшүүлэхийг зорин хэд хэдэн томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

Дэлгэрэнгүй

Таны санал


Та энэхүү талбар дээр нийгмийн сайн сайхны төлөө юу хийвэл бидний хүрээлэн буй орчин улмаар эх орон маань илүү гэгээтэй, сайхан болно гэдэгт итгэдэг тухайгаа бидэнтэй хуваалцаж нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хамтран ажиллах санал хүсэлтээ илгээнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй ажлын байр

ХОЛБОГДОХ