<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Баримтлах Зарчим

Бизнесийн байгууллагад ёс зүйн болоод нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тавигдах шаардлага нэмэгдэж байгаа төдийгүй дэлхий нийтийн өмнө тулгамдаж буй байгаль орчны асуудлыг зүй зохистой шийдвэрлэх явдал чухал болсон өнөө үед компаниуд нийгмийн хариуцлагаа гүнзгий ухамсарлан өөрсдийн нөөц боломжид тулгуурлан нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хүртээмжтэй ажлыг хийх шаардлага нэн их байна.

Бид эрхэлж буй бизнесийн үйл ажиллагаандаа хууль эрх зүйн хүрээнд, нийгэмд үр өгөөжтэй, байгаль орчинд ээлтэй байх зарчмыг дээдэлж, олон улсын стандартад нийцсэн дэвшилтэт техник, технологийг ашиглан, чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж ирлээ. Цаашид нийгмийн хариуцлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын хэтийн зорилгодоо доорх байдлаар тусгаж өгсөн.

Бид ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг бизнесийнхээ чиглэл болгон экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад чиглэсэн ногоон үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа эрхлэн, ногоон орчин, ногоон байгалийг бий болгон, ногоон сэтгэлгээг нийгэмд төлөвшүүлэн улсынхаа хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулахыг зорин ажиллаж байна.

Үүнд:

1. Байгаль орчны чиглэлд баримтлах зарчим

 Бид байгаль орчны чанарыг сайжруулах, хамгаалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад чиглэсэн ногоон орчин бий болгон ажиллана.

  • - Нөөц, баялгийн зохистой хэрэглээ
  • - Хүрээлэн буй орчны чанарыг сайжруулах, хамгаалах, нөхөн сэргээх
  • - Учирч болзошгүй экологийн эрсдлийг багасгах

2. Бүтээн байгуулалтын чиглэлд баримтлах зарчим

Бид эко материал, эрчим хүч болон нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай, дэвшилтэт техник, технологийг ашиглан хүний эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрэн хангасан ногоон барилга бүхий бүтээн байгуулалтыг цогцлооно.

  • - Эко материал
  • - Эко техник, тоног төхөөрөмж
  • - Эко технологи

3. Нийгэм, олон нийтийн чиглэлд баримтлах зарчим

Бид ногоон орчин бий болгон ногоон үйлдвэрлэл эрхлэн байгальд ээлтэй зөв дадал, ногоон амьдралын хэв маягийг нийгэмд төлөвшүүлэн ногоон хөгжлийг дэмжин ажиллаж, үр өгөөжийг нь урт хугацаанд хүртэх, ирээдүй хойч үе болон нийгмийнхээ хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулна.

  • - Ногоон ажилтан
  • - Ногоон харилцагч /түншлэгч/
  • - Ногоон хэрэглэгч
  • - Ногоон нийгэм

 

Ийнхүү группийн нийгмийн хариуцлагын бодлого нь байгууллагын бүхий л үйл ажиллагааг нийгмийн сайн сайхан болоод тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглүүлж, ил тод нээлттэй байхаас гадна улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн ирээдүйн чиг хандлага, хөгжилд нийцсэн байгаль орчин ба хүн-нийгэмд ээлтэй ногоон хөгжлийн бодлогыг дэмжигч байгууллага байж, тухайн үзэл баримтлалыг нийгэмд төлөвшүүлэхийг зорин ажиллаж байна.

Нээлттэй ажлын байр

ХОЛБОГДОХ