<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

RIVER GARDEN 2 ХОТХОН

River Garden 2 хотхон

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2014-2021 он
Айлын тоо: 360
Нийт талбайн хэмжээ: 102,000 м2

Төсөл нь 5 га газрыг хамран байрлах бөгөөд нийт талбайн 70%-д ногоон байгууламж бүхий хүний амьдрах хамгийн таатай орчинг бүрдүүлсэн хүүхдэд ээлтэй ногоон хотхон юм.

Уг хотхон нь Монголдоо хамгийн том цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий River Garden 1 хотхоны үргэлжлэл бөгөөд урд хэсгээрээ цэцэрлэгт хүрээлэн, нийт 1,5 км урт үргэлжлэх дугуйн болон гүйлтийн замаар, хойд хэсгээрээ оршин суугчдын хэрэгцээт худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудыг төвлөрүүлсэн “River Street” гудамжаар холбогдсон нэгдсэн хотхоны нэгэн хэсэг юм.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

ХОЛБОГДОХ