RIVER PLAZA
Бизнес цогцолбор
Хэрэгжүүлж буй төслүүд
RIVER PLAZA

Танилцуулга

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа

2018-2024

Айлын тоо

198

Нийт талбайн хэмжээ

66,000 sq.m

Аюулгүй байдал, тав тухыг бүрэн хангасан, архитектурын шинэлэг төлөвлөлт, интерьерийн өвөрмөц шийдэл бүхий өндөр зэрэглэлийн энэхүү төсөл нь бизнесийн салбарын ажил хэрэгч хүмүүс, тэдний гэр бүлд зориулагдсан.

Аюулгүй байдал, тав тухыг бүрэн хангасан, архитектурын шинэлэг төлөвлөлт, интерьерийн өвөрмөц шийдэл бүхий өндөр зэрэглэлийн энэхүү төсөл нь бизнесийн салбарын ажил хэрэгч хүмүүс, тэдний гэр бүлд зориулагдсан. “Club house”, “smart concierge” үйлчилгээ, орон сууцнаасаа гаралгүй нэг дороос хэрэгцээт үйлчилгээгээ авах худалдаа үйлчилгээний төв зэргийг цогцоор нь төлөвлөснөөрөө онцлогтой.