Тогтвортой хөгжлийг дэмжих
ногоон төслүүд

Бид дэлхийн жишигт нийцсэн чанар, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, эко бүтээн байгуулалтыг цогцлоож байна

Орон сууцны барилгын салбарт жишиг болохуйц хотхоны хүрээлэн буй орчин болон хүний эрүүл мэндэд ээлтэй материал ашиглан бүтээж байна

VEGA CITY ХОТХОН
Их хотын шинэ өнгө төрөх
RIVER PLAZA
Бизнес цогцолбор
CASA DA VINCI
Итали хэв маягийн хаус хотхон
GARDEN CITY ХОТХОН
Хүүхдэд ээлтэй ногоон хотхон

Орон сууцны барилгын салбарт жишиг болохуйц хотхоны хүрээлэн буй орчин болон хүний эрүүл мэндэд ээлтэй материал ашиглан бүтээж байна

RIVER GARDEN 2
Монголын No.1 ногоон хотхон
TIME SQUARE
Шинэ үеийн шилдэг төсөл
RIVER GARDEN
Монголын No.1 ногоон хотхон
ЦЭЦЭЭ ГҮН
Цогцолбор хотхон
ӨНӨР ЭРДЭНЭТ
Стандарт орон сууцны төсөл
ӨНӨР ХОТХОН
Стандарт орон сууцны төсөл