ӨНӨР ХОТХОН
Стандарт орон сууцны төсөл
Хэрэгжүүлсэн төслүүд
ӨНӨР ХОТХОН

Танилцуулга

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа

2008-2012

Айлын тоо

737

Нийт талбайн хэмжээ

58900

Өнөр хотхон нь Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай худалдаа үйлчилгээ, орон сууцаас бүрдсэн цогцолбор хотхон юм.

Тус хотхон нь NCD группийн хамгийн анхны олон нийтийн орон сууцны цогцолбор төсөл бөгөөд хэрэглэгчдийн дунд чанар, стандарт, тав тухыг бүрдүүлж чадсан гэдгээрээ танигдсан билээ.